Plan nabave Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2/19), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

 

PLAN NABAVE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Plitvička Jezera u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 2.

Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu osigurana su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu.

Članak 3.

Plan nabave za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Ovaj Plan nabave za 2020. godinu nije konačan te će se po potrebi mijenjati i nadopunjavati.

Članak 4.

Plan nabave za 2020. godinu stupa na snagu danom objave u Elektroničkog oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

 

Općinski načelnik

Ante Kovač

  • Plan nabave - 2020. godina (15.01.2019.)
  • Plan nabave Općine Plitvička Jezera - 2020. godina (15.01.2019.)