Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 22.04.2017. godine

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješću kupce s područja naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 22. travnja 2017. godine, od 9 do 13 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.