Poziv na 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

S A Z I V A M
23. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 30. STUDENOG 2016. GODINE ( SRIJEDA ) S POČETKOM U 16:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
4. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
5. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale dostavljamo uz poziv.
Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.