Poziv na 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

S A Z I V A M

24. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. PROSINCA 2016. GODINE (UTORAK) S POČETKOM U 16:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016. GODINU
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016.GODINU
5. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA 2016.GODINU I TO:
a) PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
b) PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016.GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
c) SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2016.GODINI
d) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016.GODINU
e) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU ZA 2016.GODINU
f) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2016.GODINU
g) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2016. GODINU
6. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU PRIJEDLOGA O RAZRJEŠENJU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale dostavljamo uz poziv.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.