Poziv na 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

S A Z I V A M

25. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 29. PROSINCA 2016. GODINE ( ČETVRTAK ) S POČETKOM U 12:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016. GODINU
4. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU
5. DONOŠENJE PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.GODINE
6. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2017. GODINU I TO:
a) Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastrukture
c) Javnih potreba u kulturi
d) Javnih potreba u športu
e) Javnih potreba u školstvu
f) Javnih potreba u predškolskom odgoju
g) Socijalni program
h) Utrošak sredstava šumskog doprinosa
i) Utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
j) Utrošak sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi
k) Utrošak boravišne pristojbe
7. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU

Materijale dostavljamo uz poziv osim točke 7. koju ćemo dostaviti na sjednici Vijeća.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.