Poziv na 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

S A Z I V A M
26. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. travnja 2017. godine (ČETVRTAK) s početkom u 16,00 sati U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O SANACIJI I REKONSTRUKCIJI VODNIH GRAĐEVINA UNUTAR NACIONALNOG PARKA „PLITVIČKA JEZERA“.
4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“ KORENICA
5. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016. GODINU.
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU
7. DONOŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM POVJERAVANJU OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA.
8. INFORMACIJA O ODRŽAVANJU SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

Materijale dostavljamo uz poziv.
Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 i 776 017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.