Poziv: 7. redovna sjednica Općinskog vijeća

7. redovna sjednica Općinskog vijeća održati će se 27. lipnja, sa početkom u 17.00 sati.
Saziv i točke dnevnog reda možete pogledati u prilogu.

 • SAZIV (20.06.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 6. redovne sjednice (20.06.2022.)
 • 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 5. Prijedlog Izvještaja - Plan razvojnih programa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 6. Prijedlog Zaključka - Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 7. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godini (20.06.2022.)
 • 8A. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8B. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8C. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8D. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8E. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8F. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8G. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8H. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8I. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju utroška sredstava poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (20.06.2022.)
 • 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja u radu načelnika (20.06.2022.)
 • 10. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (20.06.2022.)
 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (20.06.2022.)
 • 12. Prijedlog - Program mjera za poticanje stambenog pitanja (20.06.2022.)
 • 13. Etički kodeks - predstavnička tijela (20.06.2022.)
 • 14. Prijedlog Odluke o imenovanju etičkog odbora (20.06.2022.)
 • 15. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (20.06.2022.)
 • 16. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Plitvička Jezera (20.06.2022.)
 • 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba (20.06.2022.)
 • 18. Prijedlog smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2021-2025 (20.06.2022.)
 • 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja uređenje parka na Trgu sv. Jurja (20.06.2022.)