Poziv na drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. Donošenje ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 4. DONOŠENJE ODLUKE o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička jezera
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIM STRANKAMA
 6. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera
 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU,
 8. DONOŠENJE ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 9. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera,
 10. RAZNO

 

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.