Poziv na 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera

KLASA: 021-05/18-01/25
URBROJ: 2125/11-03-18-01
Korenica, 10.12.2018. god.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18)

S A Z I V A M

13. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. PROSINCA 2018. GODINE (UTORAK) S POČETKOM U 17:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI D N E V N I R E D:
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
3. DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
4. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA 2018. GODINU:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2018.godini
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini na području Općine Plitvička Jezera
c. Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2018.godini
d. Programa javnih potreba u sportu za 2018.godinu
e. Programa javnih potreba u školstvu za 2018.godinu
f. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018.godinu
g. Programa javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
h. Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu
i. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
j. Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini
k. Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu
5. DONOŠENJE II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINE
6. DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
7. DONOŠENJE IZMJENE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
8. DONOŠENJE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU
9. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2019. GODINU:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Plitvička Jezera
c) Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
d) Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu
e) Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019.godinu
f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019.godinu
g) Programa javnih potreba u kulturi za 2019.godinu
h) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019. godinu
i) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
j) Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Plitvička Jezera u 2019. godini
k) Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu
10. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE
11. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
12. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU,
13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, 14. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU
15. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
Materijali po točkama 8, 9 i 10 dostavljeni su Vam na 12. redovnoj sjednici, dok materijale za ostale točke dnevnog reda dostavljamo uz poziv. Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda

Prijedlozi akata za 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

 • 1 II Izmjene I Dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 Godinu ()
 • 2.1 II Izmjene I Dopune Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastsrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.2 II Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2018 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 2.3 II Izmjene I Dopune Socijalnog Program Općine PLitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.4 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2018 Godinu ()
 • 2.5 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2018 Godinu ()
 • 2.6 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2018 Godinu ()
 • 2.7 . II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2018 Godinu ()
 • 2.8 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2018 Godinu ()
 • 2.9 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2018 ()
 • 2.10 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća U Državnom Vlasništvu U 2018 Godini ()
 • 2.11 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2018 Godinu ()
 • 3 II Izmjene Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2018-2020 ()
 • 4 Odluka O II Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvrsavanju Proracuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 ()
 • 5 Izmjena Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Za 2017 Godinu ()
 • 6 Proračun Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu I Projekcije Proračuna Za 2020 I 2021 G ()
 • 7.1 Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.2 Program Održavanjaa Komunalne Infrastrukture U 2019 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 7.3 Socijalni Program Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.4 Program Javnih Potreba U Sportu Za 2019 G ()
 • 7.5 Program Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 G ()
 • 7.6 Program Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2019 G ()
 • 7.7 Program Javnih Potreba U Kulturi Za 2019 G ()
 • 7.8 Program Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti Za 2019 G ()
 • 7.9 Program Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2019 G ()
 • 7.10 Program Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.11 Program Utroška Boravišne Pristojbe Za 2019 G ()
 • 8 Plan Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2019-2021 G ()
 • 9 Odluka O Izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2019 God ()
 • 10 Odluka O Visini Paušalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Smještajnoj Jedinici U Kampu ()
 • 11 Odluka O Imenovanju Ravnatelja Narodne Knjižnice Općine Plitvička Jezera ()
 • 12 Analiza Stanja Sustava Civilne Zaštite Na Području Općine Plitvička Jezera Za 2018 G. ()
 • 13 Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Općine Plitvička Jezera Za 2019 G ()