Poziv na 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/19-01/06

URBROJ: 2125/11-03-19-01

Korenica, 04.09.2019. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

 

 S A Z I V A M

 17. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. RUJNA 2019. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

 

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

 D N E V N I   R E D

 

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
 3. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 4. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 6. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 7. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
 8. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
 9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u

 

Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

 

 

            PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                             Ante Bionda

 • 1. Odluka o određivanju pravnih osoba (06.09.2019.)
 • 2. Odluka o agrotehničkim mjerama (06.09.2019.)
 • 3. Odluka o imenovanju povjerenstva (06.09.2019.)
 • 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika (06.09.2019.)
 • 5. Odluka o prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (06.09.2019.)
 • 6. Odluka o kriterijima za određivanje visine zakupnine (06.09.2019.)
 • 7. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u zgradi KIC-a (06.09.2019.)