Poziv na 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

 • 0 POZIV ZA 18 SJEDNICU OV-a ()
 • 2 ZAPISNIK SA 17 SJEDNICE O V-a ()
 • 3 Prijedlog Polugodišnjeg Izvršenja Proračuna 2019 ()
 • 4 Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja O Izvršenju Plana Razvojnih Programa-2019 ()
 • 5 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja O Radu ()
 • 6 Prijedlog I Izmjena I Dopuna Proračuna ()
 • 7 Prijedlog I Izmjena I Dopuna Odluke O Izvrsavanju Proracuna 2019 ()
 • 8 Prijedlog I Izmjena Plana Razvojnih Programa-2019 (2) ()
 • 9a Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture Za 2019 G. ()
 • 9b Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2019 Godini. ()
 • 9c Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja ()
 • 9d Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Ptoreba U Sportu ()
 • 9e Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 Godinu ()
 • 9f Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju ()
 • 9g Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U U Kulturidoc ()
 • 9h Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti ()
 • 9i Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Utroška šumskog Doprinosa ()
 • 9j Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova ()
 • 9k Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Utroška Sredstava Boravišne Pristojbe U 2019 Godini ()
 • 9l Prijedlog Programa Utroška Sredstava Od Raspolaganja Poljop Zemljišta Za 2019 G ()
 • 10 Prijedlog Odluke O Kratkoročnom Zaduženju ()
 • 11 Prijedlog Odluke O Određivanju Pravnih Osoba ()
 • 12 . Prijedlog Odluke O Agrotehničkim Mjerama ()
 • 13 Prijedlog Pravilnika O Ocjenjivanju Službenika I Namještenika ()
 • 14 Prijedlog Odluke KIC - Poslovni Prostori - Djelatnosti 2019 Docx ()
 • 15 Prijedlog Odluke KIC - Poslovni Prostori Kriteriji Zakupnine 2019 Docx ()
 • 16 Prijedlog Odluke KIC - Poslovni Prostori Natječaj 2019 Docx ()
 • 17 Prijedlog Odluke O Prihvaćanju Podataka Nove Izmjere ()
 • 18 Prijedlog Zaključka O Provođenju Postupka Procjene Nekretnine ()
 • 19 Javni Natječaj Za Zakup Poljoprivrednog Zemljišta ()
 • KLASA: 021-05/19-01/07
  URBROJ: 2125/11-03-19-01
  Korenica, 02.10.2019. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

  S A Z I V A M

  18. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 10. LISTOPADA 2019. GODINE (ČETVRTAK) S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

  D N E V N I R E D

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU,
  4. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  5. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA,
  6. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  7. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  8. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINU,
  9. DONOŠENJE PROGRAMA UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA:
  a. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2019. GODINU,
  b. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  c. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI ZDRAVLJA ZA 2019. GODINU.
  d. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU,
  e. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU,
  f. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2019. GODINU,
  g. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU,
  h. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I CIVILNOJ ZAŠTITI ZA 2019. GODIONU,
  i. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU,
  j. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2019. GODINI,
  k. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU,
  l. PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  10. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU,
  11. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  12. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  13. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  14. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
  15. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U KICU-u,
  16. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
  17. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PODATAKA UTVRĐENIH NOVOM KATASTARSKOM IZMJEROM ZA K.O. PLITVIČKA JEZERA I K.O. PRIJEBOJ,
  18. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PROVOĐENJU POSTUPKA PROCJENE NEKRETNINE U KORENICI VLASNIŠTVO NIKOLE ANTONIĆ,
  19. INFORMACIJA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITIVČKA JEZERA

  Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv, osim materijala po točkama 11., 12., 14. i 16. koje su dostavljene u materijalima za 17. redovnu sjednicu.
  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

  PREDSJEDNIK VIJEĆA
  Ante Bionda