Poziv na 21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

 • 0 POZIV ZA 21 SJEDNICU OV-a ()
 • 10 Prijedlog Odluke O Odabiru Najpovoljnije Ponude - Poljoprivredno Zemljište ()
 • 11 PRAVILNIK O KORIŠTENJU PROSTORA ()
 • 12 Analiza Stanja Sustava CZ Za 2019 Općina Plitvička Jezera ()
 • 13 Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Sustava CZ Za Razdoblje 2020-2023 ()
 • 14 Plan Razvoja Sustava CZ ()
 • 15 Izvješće O Stanju Zaštite Od Požara Za 2019 Godinu Općina Plitvička Jezera ()
 • 16 Plan Operativne Primjene Programa Aktivnosti U Provedbi Posebnih Mjera ()
 • 17 Odluka O Imenovanju Općinskog Povjerenstva Za Procjenu šteta ()
 • 18 Pravilnik O Stambenom Zbrinjavanju Osoba Određenih Struka ()
 • 3 Prijedlog Povjerenstva - Odluka O III Izmjenama I Dopunama Statuta ()
 • 4 Odluka O Poništenju Odluke O Sklapanju Ugovora O Prijenosu Prava Vlasništva ()
 • 5 ODLUKA O KUPNJI ZEMLJIŠTA ()
 • 6 Prijedlog Za Razreješenje I Imenovanje Mrtvozornika ()
 • 7 Prijedlog Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Određivanju Nakande Za Rad VSNM ()
 • 8 Prijedlog Odluke O Prijenosu Prava Vlasništva Bez Naknade ()
 • 9 Prijedlog Odluke O Proglašenju Statusa Nc 1 ()
 • KLASA: 021-05/20-01/01

  URBROJ: 2125/11-03-20-01

  Korenica, 03. ožujka  2020. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

   

   S A Z I V A M

   

  1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. OŽUJKA 2020. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 15.30 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

   

   

   D N E V N I   R E D

   

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU ODLUKE O SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI ZEMLJIŠTA,
  6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA I NAGRADE ZA RAD PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA,
  8. DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE IZMEĐU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I VODOVODA KORENICA d.o.o.,
  9. DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA NERAZVRSTANE CESTE – JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  11. DONOŠENJE PRAVILNIKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  12. DONOŠENJE ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  13. DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINU,
  14. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA,
  15. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
  16. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  17. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA,
  18. DONOŠENJE PRAVILNIKA O STAMBENOM ZBRINJAVANNJU OSOBA ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA ZA ČIJIM RADOM POSTOJI POSEBNO ISKAZANA POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,

   

  Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

   

              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda