Poziv na 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/21-01/04

URBROJ: 2125/11-03-21-01

Korenica, 11.02.2021. god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19 i 3/20)

 

 S A Z I V A M

27. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. VELJAČE 2021. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 18.00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

 D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
 3. DONOŠENJE STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNKIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODOINU,
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI KIC-a (CAFFE BAR),
 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU,
 9. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 10. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
 11. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 12. DONOŠENJE ODLUKE O STJECANJU NEKRETNINA K.Č. BR. 12458 i 12132/2 U K.O. KORENICA,
 13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERESNTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA.

 

Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

 

            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Ante Bionda, v.r.

 

 • Poziv za 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (11.02.2021)
 • 1. Prijedlog Statuta Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 2. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (11.02.2021)
 • 4. Prijedlog odluke za natječaj za Caffe bar (11.02.2021)
 • 5. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima (11.02.2021)
 • 6. Prijedlog zaključak o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 7. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2021. (11.02.2021)
 • 8. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9. Prijedlog izvješća o agrotehničkim mjerama za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9.1. Agrotehničke mjere (11.02.2021)
 • 10. Prijedlog odluke o stjecanju nekretnine (11.02.2021)
 • 11. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed (11.02.2021)