POZIV NA DOSTAVU PONUDE za izvršenje usluge

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Izrada idejnog i glavnog projekta za sanaciju odlagališta otpada Vrpile“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Više možete pronaći u prilozima:

  1. Poziv- Idejni i glavni projekt
  2. Poziv
  3. Projektni zadatak