Poziv na sastanak lovaca i oštećenih poljoprivrednika

Načelnik Općine Ante Kovač poziva sve građane koji su pretrpjeli štetu od divljači te lovce i lovozakupnike  na sastanak u Općinskom vijeću u utorak 4. srpnja 2017. u 18 h kako bi pokušali riješiti problem učestalih šteta koje divljač nanosi na usjevima.