Poziv na treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

  1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. AKTUALNI SAT

2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 2. (druge)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune proračuna općine plitvička jezera ZA 2017. GODINU,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune programa:

a) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u športu za 2017. godinu,

b) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu,

c) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu,

d) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,

e) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

f) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini,

g) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera,

h) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini,

i) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini,

j) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini,

k) IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu

6. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu

7. RAZNO

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.