Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području Općine

Općina Plitvička Jezera poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Plitvička Jezera da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu. Uz obrasce je potrebno dostaviti građevinsku ili lokacijsku dozvolu ili bilo koju drugu ispravu kao dokaz vlasništva ili korištenja nekretnine, kopiju osobne iskaznice te ukoliko niste sigurni u ispravnost kućnog broja, isti provjerite u katastru.

Obrasci su dostupni na internetskoj stranici općine www.plitvicka-jezera.hr , a mogu se ispunjeni dostaviti osobno u pisarnicu općine Plitvička Jezera, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica) ili e-poštom na adresu: vera.mrla@plitvicka-jezera.hr .

Obavijest o porezu na nekretnine

OBRASCI

Porez na nekretnine-neizgrađeno građevinsko zemljište

Porez na nekretnine-poslovni prostor

Porez na nekretnine-stambeni prostor