Poziv za 19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/19-01/08

URBROJ: 2125/11-03-19-01

Korenica, 02.12.2019.god.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19)

 

 S A Z I V A M

19. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 09. PROSINCA 2019. GODINE (PONEDJELJAK) S POČETKOM U 16:00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

Dnevni red i pripadajuće akte pogledajte u prilogu.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                             Ante Bionda, v.r.

  • DNEVNI RED-19 SJEDNICA 02.12.2019 ()
  • 1. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU (02.12.2019.)
  • 2. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA 2020. GODINU (02.12.2019.)
  • 3. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINU (02.12.2019.)
  • 4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU (02.12.2019.)
  • 5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (02.12.2019.)
  • 6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLITIVČKA JEZERA (02.12.2019.)
  •