Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Općina Plitvička Jezera javnost informira putem službene web stranice i facebook stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Općina Plitvička Jezera, te putem oglasne ploče. Isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.
Službenik za informiranje je zaposlenik Općine Plitvička Jezera, Marija Vlašić (Odluka o imenovanju službenika za informiranje – Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 15/18), odnosno u njenoj odsutnosti Ana Karaula (Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje – Županijski glasnik br.10/18).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje usmeno ili pismeno, na sljedeći način:
• telefonom na broj: 053/756-244
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: marija.vlasic@plitvicka-jezera.hr (ana.karaula@plitvicka-jezera.hr) na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
• poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
• osobno na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Općina Plitvička Jezera ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14 i 15/14).