Predstavljanje LAG-a LIKA i Mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020

LAG-LIKA u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju organizirao je „Predstavljanje LAG-a LIKA i Mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020“.

Na prezentaciji, koja se održala u Senju, bili su i predstavnici Općine Plitvička Jezera. U nastavku su prezentacije s održanog „Predstavljanja LAG-a LIKA te Mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020“.

PREZENTACIJA LAG LIKA,Senj, 04.03.2015

PREZENTACIJA Mjera 4. 6. 7. SENJ 04032015.