Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija 2017./2018.

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02), članka 9. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera donosi

 

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Srednja škola i godina Bodovi
1. Jana Kalember 9. gardijske brigade 9,

53230 Korenica

Medicinska škola u Rijeci, medicinska sestra,  I. razred, 3300
2. Marija Brajko Vranovača 44/3,

53230 Korenica

Medicinska škola Ante Kuzmanovića Zadar,  medicinska sestra , I. razred 2250
3. Mihovil Grubišić Zagrebačka 11/2

53230 Korenica

Srednja škola Pregrada, fizijatar,

I. razred

1500
4. Ana-Matea Tokmakčija 9. gardijske brigade 12,

53230 Korenica

Poljoprivredna škola Zagreb, agro-turistički tehničar, IV. godina 0
5. Ivan Jakovljević Gornji Vaganac 62, 53233 Ličko Petrovo selo Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, elektroinstalater, II. godina 0

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Studij i godina Bodovi
1. Petra Živković Rudanovac  93,

53230 Korenica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pedagogija, I. godina 2800
2. Matea Barunčić Vranovača 56,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

II. godina

2500
3. Tanja Živković Josipa Jovića 26/1,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

2000
4. Ana Nikolić Suvajska 4, 53230 Korenica Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

1500
5. Laura Vuković Josipa Jovića 1B, 53230 Korenica Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Preddiplomski studij – Biologija i kemija, I. godina 1500

Žalbeni rok traje osam dana počevši od današnjeg dana, a zaključno s 8.prosinca 2017.g. O valjanosti žalbe direktno odlučuje Načelnik. Konačna lista kandidata bit će objavljena najkasnije do 16. prosinca 2017.g.

Kompletnu listu prijavljenih kandidata možete pogledati u linku ispod:
Prijedlog liste kandidata za stipendiju 2017 (2)