PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA I UČENICIMA

 • Lista Prijedlog Za Dodjelu Stipendije-2 ()
 •  

  KLASA: 604-01/18-01/02

  URBROJ: 2125/11-02/02-18-27

  Korenica, 30.11.2018.god.

   

  Na temelju članka 9. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  PRIJEDLOG

  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA I UČENICIMA NA

  PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ

  GODINI 2018./2019.

   

  1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije studentima na području Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2018./2019.

   

  Redni broj Ime i prezime Bodovi Napomena
  1. PETRA ŽIVKOVIĆ 2550  
  2. TANJA ŽIVKOVIĆ 2250  
  3. MATEA BARUNČIĆ 2250  
  4. IVA KALUĐER 1800  
  5. ANA NIKOLIĆ 1750  
  6. MARTINA HODAK

   

  0 Nepotpuna dokumentacija
  7. MIHAELA STOJANOVIĆ

   

  0 Nepotpuna dokumentacija
  8. GRACIELA GRUBEŠIĆ

   

  0 Nepotpuna dokumentacija

   

   

  1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije učenicima na području Općine Plitivička Jezera u školskoj godini 2018./2019.

   

  Redni broj Ime i prezime Bodovi Napomena
  1. NINA ANASTASOVSKI 3000  
  2. KRISTINA HODAK 3000  
  3. ILIJA BAN 2800  
  4. LORENA ŽAGAR 2300  
  5. KLAUDIJA GRUBEŠIĆ 2000  
  6. MARKO KOKOT 1800  
  7. JOSIPA FRANJIČIĆ

   

  0 Nepotpuna dokumentacija
  8. PATRIK VIDOVIĆ 0 Nepotpuna dokumentacija
  9. KARLO BAUMAN 0 Nepotpuna dokumentacija
  10. IVNA MAJSTOROVIČ 0 Nepotpuna dokumentacija

   

  U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

  Prigovor se upućuje općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica

  Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

  Napomena:Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 30.11.2018.godine donio je izmjenu Zaključka o broju i visini stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 604-01/18-01/02, URBROJ: 2125/11-02/02-18-25 od 30.11.2018.) te povećao broj učeničkih stipendija sa 5 na 6 jer su prijavljeni učenici ispunili sve uvjete propisane natječajem, ostvarili znatan broj bodova i osigurana su novčana sredstva u Proračunu Općine Plitvička Jezera.

                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač

  Dostaviti:

  1. Službene stranice Općine Plitvička Jezera i oglasna ploča
  2. Uz evidenciju
  3. Pismohrana