Povjerenstvo za ocjenjivanje – privremena lista odabranih projekata/programa prema postignutim bodovima