Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera