Program javnih potreba u školstvu za 2014. godinu

 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/26)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/17)
 • Program javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2013/26)
 • Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 32 Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 5.redovnoj sjednici održanoj dana 19.12.2013.godine, donijelo je

  P R O G R A M
  javnih potreba u školstvu za 2014. godinu

   

  Članak 1.

  Programom javnih potreba u školstvu, utvrđuju se aktivnosti koje se ostvaruju putem programa za učenike osnovnih škola Dr. Franje Tuđmana iz Korenice, Osnovne škole Plitvička Jezera na Mukinjama i Srednje škole u Korenici iz različitih oblika kojima se obogaćuju školski programi, te stipendiranje učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

  Članak 2.
    Općina Plitvička Jezera u Proračunu općine za 2014. godinu osigurava 810.000,00 kn za slijedeće aktivnosti:
  • OŠ Dr Franje Tuđmana Korenica (za obilježavanje Dana škole, Dani kruha, učenička takmičenja, maturalna putovanja,izlet, škola u prirodi i dr.) = 40.000,00 kn
  • Nabava udžbenika učenicima OŠ = 250.000,00 kn
  • OŠ Dr. Franje Tuđmana Korenica (asistent u nastavi) = 90.000,00 kn
  • OŠ Plitvička Jezera (za obilježavanje Dana škole, nogometni turnir «Josipa Jovića», Dani kruha, maturalna putovanja i dr.) = 40.000,00 kn
  • Srednja škola Korenica i učenički dom u Korenici (obilježavanje Dana škole, učenička takmičenja, uređenje okoliša i dr.) = 25.000,00 kn
  • Usluge logopeda = 30.000,00 kn
  • Stipendije = 70.000,00 kn
  • Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola = 170.000,00 kn
  • Škola plivanja i glazbena škola = 65.000,00 kn
  • Nagrade za postignute uspjehe na natjecanjima = 20.000,00 kn
  Članak 3.

  Sredstva iz ovog Programa raspoređuje Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera na temelju dokumentacije o izvršenom programu.

  Članak 4.

  Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.