Proračun i izvještaji

Proračun Općine Plitvička Jezera

Proračun

2022. godina

 • 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 6. II. ID Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7a. II. ID Programa gradnje za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7b. I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (30.09.2022.)
 • 7c. I. ID Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7d. I. ID Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7e. I. ID Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7f. I. ID Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7g. I. ID Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7h. I. ID Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7i. I. ID Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7j. I. ID Programa utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.09.2022.)
 • 7k. I. ID Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivednoga zemljišta za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu (15.03.2022.)
 • 2. I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (15.03.2022.)
 • 3. I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (15.03.2022.)
 • Vodič uz Proračun za građane (01.2022.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (30.11.2021.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (30.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (30.11.2021.)
 • 2021. godina

 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 3. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01 -31.12.2021. (27.06.2022.)
 • 4. Zaključak o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 5. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 6.1. Zaključak o izvršenju Programa javnih potreba za socijalnu skrb (27.06.2022.)
 • 6.2. Usvajanje Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu (27.06.2022.)
 • 6.3. Zaključak o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u obrazovanju (27.06.2022.)
 • 6.6. Zaključak o usvajanju izvješća Javnih potreba u predškolskom odgoju (27.06.2022.)
 • 6.7. Zaključak izvješća o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi (27.06.2022.)
 • 6.8. Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u vatrogastvu (27.06.2022.)
 • 6.9. Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa (27.06.2022.)
 • 6.10. Zaključak o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe (27.06.2022.)
 • 6.11. Zaključak o izvršenju Programa poljoprivrednog zemljišta (27.06.2022.)
 • 5.b. II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. ()
 • 5.c. II. Izmjene programa javnih potreba socijalne skrbi i zaštite zdravlja ()
 • 5.d. II. Izmjene programa javnih potreba u sportu ()
 • 5.e. II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu ()
 • 5.f. II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu ()
 • 5.g. II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu ()
 • 5.h. II. Izmjene programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu ()
 • 5.i. II. Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu ()
 • 5.j. II. Izmjene programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu ()
 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu ()
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa-2021-2023 ()
 • 5. a. II. Izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu ()
 • 3 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 01.01 Do 30.06.2021 ()
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa-1-6-2021 ()
 • 5 Zaključak O Usvajanju Izvještaja O Radu Načelnika Za I Polugodište 2021 G ()
 • 6 I Izmjene I Dopune Proračuna Za 2021 G ()
 • 7 I Izmjene Odluke O Izvršavanju Proračuna 2021 ()
 • 8 I IZMJENE Plana Razvojnih Programa-2021-2023 ()
 • 9 A I IZMJENE PROGRAM GRADNJE KOM INF ZA 2021 ()
 • 9 B I Izmjene PROGRAM ODRŽAVANJA KOM INF 2021 ()
 • 9 C Izmjene -PROGRAM SOCIJALE I ZDRAV ()
 • 9 D I Izmjene PROGRAMA U SPORTU ()
 • 9 E I IZMJENE -PROGRAM OBRAZOVANJE ()
 • 9 F . Izmjene -PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ ()
 • 9 G I Izmjene -PROGRAM KULTURE ()
 • 9 H I Izmjene Programa Jav Potreba U Vatrogastvu2021 ()
 • 9 I IZMJENE Program šumskog Doprinosa ()
 • 9 J I IzmenePROGRAM TURISTIČKE PRISTOJBE ()
 • 9 K I Izmjene Programa Zakup Polj Zemlj ()
 • 1. Proračun za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu (15.12.2020.)
 • Vodič uz Proračun za građane (12.2020.)
 • 2. Odluka o izvršavanju Proračuna 2021. (15.12.2020.)
 • 3. Plan razvojnih programa 2021.-2023. (15.12.2020.)
 • 3.1. Program gradnje komunalne infrastrukture (15.12.2020.)
 • 3.2. Program održavanja komunalne infrastrukture (15.12.2020.)
 • 3.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (15.12.2020.)
 • 3.4 Program javnih potreba u sportu (15.12.2020.)
 • 3.5. Program javnih potreba u obrazovanju (15.12.2020.)
 • 3.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (15.12.2020.)
 • 3.7. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.9. Program utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.10. Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 2020. godina

 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 4. II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 5. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6a. II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6b. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6c. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja (30.12.2020.)
 • 6d. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6e. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6f. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6g. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6h. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6i. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6j. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (30.12.2020.)
 • 6 I Izmjena I Dopuna Proračuna (21.10.2020.)
 • 7 I Izmjena I Dopuna Odluke O Izvrsavanju Proracuna 2019 (21.10.2020.)
 • 8 I Izmjene Plana Razvojnih Programa Za 2020 (21.10.2020.)
 • 9a I Izmjene I Dopune Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture Za 2020 G. (21.10.2020.)
 • 9b I IZmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture (21.10.2020.)
 • 9c I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zadravlja (21.10.2020.)
 • 9d I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Ptoreba U Sportu (21.10.2020.)
 • 9e I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2020 Godinu (21.10.2020.)
 • 9f I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju (21.10.2020.)
 • 9g I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U U Kulturidoc (21.10.2020.)
 • 9h I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti (21.10.2020.)
 • 9i I Izmjena I Dopuna Programa Utroška šumskog Doprinosa (21.10.2020.)
 • 9j I ID Programa Utroška Sredstava Turističke Pristojbe (21.10.2020.)
 • 9k I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Raspolaganja Poljop Zemljišta Za 2020 G (21.10.2020.)
 • Bilješke uz Proračun Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Proračun Općine Plitvička Jezera za 2020.godinu ()
 • Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu ()
 • Program utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2020. godinu ()
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini ()
 • Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu ()
 • Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu ()
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu ()
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu ()
 • Program javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu ()
 • Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu ()
 • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2020.- 2022. godine ()
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • 2019. godina
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. (07.06.2019.)
 • Izvršenje Plana razvojnih programa (07.06.2019.)
 • Proračun Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu I Projekcije Proračuna Za 2020 I 2021 Godinu ()
 • 7.1 Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.2 Program Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2019 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 7.3 Program Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.4 Program Javnih Potreba U Sportu Za 2019 G ()
 • 7.5 Program Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 G ()
 • 7.6 Program Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2019 G ()
 • 7.7 Program Javnih Potreba U Kulturi Za 2019 G ()
 • 7.8 Program Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti Za 2019 G ()
 • 7.9 Program Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2019 G ()
 • 7.10 Program Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.11 Program Utroška Boravišne Pristojbe Za 2019 G ()
 • 8 Plan Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2019-2021 G ()
 • 9 Odluka O Izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2019 God ()
 • I. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu ()
 • I. izmjene i dopune Programa gradnje za 2019.godinu ()
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2019.g, ()
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne prostojbe u 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Plitvička Jezera u 2019.g. ()
 • I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu ()
 • I.izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2019.g. ()
 • I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019.g. ()
 • I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019.g. ()
 • Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 01.01.-30.06-2019. (30.06)
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019.g. ()
 • II. izmjene i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini ()
 • II. izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2019. godini ()
 • II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019. godinu ()
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi 2019. godini ()
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 2019. godini ()
 • II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini ()
 • Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu ()
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 • 2018. godina
 • 2.1 II Izmjene I Dopune Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastsrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.2 II Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2018 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 2.3 II Izmjene I Dopune Socijalnog Program Općine PLitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.4 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2018 Godinu ()
 • 2.5 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2018 Godinu ()
 • 2.6 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2018 Godinu ()
 • 2.7 . II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2018 Godinu ()
 • 2.8 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2018 Godinu ()
 • 2.9 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2018 ()
 • 2.10 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća U Državnom Vlasništvu U 2018 Godini ()
 • 2.11 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2018 Godinu ()
 • 3 II Izmjene Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2018-2020 ()
 • 4 Odluka O II Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvrsavanju Proracuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 ()
 • Plan Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (22.12.2017)
 • I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 G ()
 • Projekcija Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.-2020. godine (22.12.2017)
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu (22.12.2017)
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini 2018 (22.12.2017.)
 • Program utroška naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Plitvička Jezera (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.-2020. (22.12.2017.)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • 2017. godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (27.10.2017)
 • Izvršenje Proračuna Za 2016 Godinu (27.04.2017)
 • Projekcija 2017-2019 (1.02.2017)
 • Plan Razvojnih Programa Općine 2017-19 (1.02.2017)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. g. (3.10.2017)
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu ()
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera (22.12.2017. )
 • II. Izmjene i dopune Programa Općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini (22.12.2017.)
 • Financijska izvješća Općine i proračunskih korisnika

  2020. godina

 • Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 2020. (2021.)
 • Konsolidirani financijski izvještaj 2020. (2021.)
 • Potvrda o preuzetom konsolidiranom financijskom izvještaju 2020. (2021.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj 2020. godine Općine Plitvička Jezera (22.02.2021.)
 • Izvještaj Općina Plitvička Jezera (22.02.2021.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Plitvička Jezera (22.02.2021.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj- Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera (08.02.2021.)
 • Izvještaj Narodne knjižnica Općine Plitvička Jezera (31.12.2020.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera (17.02.2021.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj - Dječji vrtić Slapić (08.02.2021.)
 • Izvještaj Dječji vrtić Slapić (08.02.2021.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Dječji vrtić Slapić (08.02.2021.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj - Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera (08.02.2021.)
 • Izvještaj Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera (08.02.2021.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Javna Vatrogasna postrojba Plitvička Jezera (08.02.2021.)
 • 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020 godinu. (30.06.2021.)
 • 9. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020 godinu. (30.06.2021.)
 • 10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa gradnje za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa održavanja za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13a. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13b. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13c. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13d. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13e. Zaključak o usvajanju izvještaja u izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13f. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13g. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13h. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13i. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednih zemljišta za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 14. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu načelnika za II. polugodište 2020. godine (30.06.2021.)
 • 3. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (21.10.2020.)
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 2020 (21.10.2020.)
 • 5 Zaključak O Usvajanju Polugodišnjeg Izvješća Načelnika 2020 (21.10.2020.)
 • Financijska izvješća nezavisnih vijećnika

  2018. godina
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Financijski plan za 2019.g. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Godišnje financijsko izvješće za 2018.g. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama 01.01.2018.-31.12.2018. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Program rada za 2019.g. Ante Bionda (28.02.2019.)