Proračun i izvještaji

 • I Izmjena I Dopuna Odluke O Izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Gradnje Za 2019 Godinu ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2019 ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju 2019 ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja Za 2019 ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2019 ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti Za 2019 Godinu ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2019 Godini ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Boravišne Prostojbe U 2019 Godini ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 Godini ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2019 Godinu ()
 • I Izmjene I Dopune Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Obrazovanju 2019 ()
 • I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu ()
 • Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 01.01. (30.06)
 • Izvještaj O Izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 01.01.2019 -30.06.2019. ()
 • Proračun Općine Plitvička Jezera

  Proračun

  2018. godina
 • 2.1 II Izmjene I Dopune Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastsrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.2 II Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2018 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 2.3 II Izmjene I Dopune Socijalnog Program Općine PLitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.4 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2018 Godinu ()
 • 2.5 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2018 Godinu ()
 • 2.6 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2018 Godinu ()
 • 2.7 . II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2018 Godinu ()
 • 2.8 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2018 Godinu ()
 • 2.9 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2018 ()
 • 2.10 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća U Državnom Vlasništvu U 2018 Godini ()
 • 2.11 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2018 Godinu ()
 • 3 II Izmjene Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2018-2020 ()
 • 4 Odluka O II Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvrsavanju Proracuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 ()
 • Plan Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (22.12.2017)
 • I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 G ()
 • Projekcija Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.-2020. godine (22.12.2017)
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu (22.12.2017)
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini 2018 (22.12.2017.)
 • Program utroška naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Plitvička Jezera (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.-2020. (22.12.2017.)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (22.12.2017.)
 • 2017. godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (27.10.2017)
 • Izvršenje Proračuna Za 2016 Godinu (27.04.2017)
 • Projekcija 2017-2019 (1.02.2017)
 • Plan Razvojnih Programa Općine 2017-19 (1.02.2017)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. g. (3.10.2017)
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu ()
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera (22.12.2017. )
 • II. Izmjene i dopune Programa Općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini (22.12.2017.)
 • Financijska izvješća Općine i proračunskih korisnika

  Financijska izvješća nezavisnih vijećnika

  2018. godina
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Marko Maračić (20.02.2019.)
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Sandra Skender (26.02.2019.)
 • Financijski plan rada za 2019. godinu Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Godišnji financijski izvještaj od 01.01.2018.- 31.12.2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.2018- 31.12.2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Obavijest o primljenim donacijama od 01.01. 2018.- 31.12. 2018. Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Program rada za 2019. godinu Maja Miljanović (26.02.2019.)
 • Financijski plan za 2019.g. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Godišnje financijsko izvješće za 2018.g. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Izvješće o primljenim donacijama 01.01.2018.-31.12.2018. Ante Bionda (28.02.2019.)
 • Program rada za 2019.g. Ante Bionda (28.02.2019.)