Proračun i izvještaji

Proračun Općine Plitvička Jezera

Proračun

2017. godina

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (27.10.2017)
 • Izvršenje Proračuna Za 2016 Godinu (27.04.2017)
 • Projekcija 2017-2019 (1.02.2017)
 • Plan Razvojnih Programa Općine 2017-19 (1.02.2017)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. (1.02.2017)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. g. (3.10.2017)
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu ()
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera (22.12.2017. )
 • II. Izmjene i dopune Programa Općine Plitvička Jezera u 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godini (22.12.2017.)
 • II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini (22.12.2017.)
 • Financijska izvješća Općine i proračunskih korisnika

  Financijska izvješća nezavisnih vijećnika