Proračunski korisnici

Dječji vrtić Slapić

                      Dječji vrtić Slapić                                                                     Područni objekt Vidra

Adresa:      Hrvatske mladeži 3, 53230 Korenica                                 Mukinje 28, 53231 Plitvička jezera

Telefon:     099 340 2174                                                                             053 774 092

E-mail:       djecji.vrtic.slapic@gs.t-com.hr                                           djecji.vrtic.slapic@gs.t-com.hr

Ravnateljica: Kristina Bobinac, mag. praesc. educ.

  • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (07.01.2021.)
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (28.12.2020.)
  • Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda (23.10.2020.)
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Slapić (05.06.2020.)
  • Procedura blagajničkog poslovanja (30.06.2020.)
  • Procedura napla (30.06.2020.)
  • Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put (30.06.2020.)
  • Procedura stvaranja ugovornih obveza (30.06.2020.)
  • Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja (30.06.2020.)