II. Izmjene i dopune PPU Općine Plitvička Jezera

 • 0.1. Odredbe za provođenje ()
 • 0.2. Obrazloženje ()
 • 0.3. Zažetak za javnost ()
 • 1. Namjena ()
 • 2.01. Promet ()
 • 2.02. Elektroenergetika ()
 • 2.03. Vodoopskrba i odvodnja ()
 • 3.01. Područja posebnih uvjeta korištenja ()
 • 3.02. Ograničenja ()
 • 3.03. Nacionalna ekološka mreža ()
 • 4.01. Bjelopolje ()
 • 4.02. Čanak ()
 • 4.03. Čujića Krčevina ()
 • 4.04. Donji Vaganac ()
 • 4.05. Drakulić Rijeka ()
 • 4.06. Gornji Vaganac ()
 • 4.07. Gradina Korenička ()
 • 4.08. Homoljac ()
 • 4.09. Jasikovac ()
 • 4.10. Jezerce ()
 • 4.11. Kalebovac ()
 • 4.12. Kapela Korenička ()
 • 4.13. Kompolje Koreničko ()
 • 4.14. Korana ()
 • 4.15. Korenica ()
 • 4.16. Kozjan ()
 • 4.17. Krbavica ()
 • 4.18. Ličko Petrovo Selo ()
 • 4.19. Mihaljevac ()
 • 4.20. Novo Selo Koreničko ()
 • 4.21. Oravac ()
 • 4.22. Plitvica Selo ()
 • 4.23. Velika Poljana ()
 • 4.24. Mukinje ()
 • 4.25. Poljanak ()
 • 4.26. Ponor Korenički ()
 • 4.27. Prijeboj ()
 • 4.28. Rastovača ()
 • 4.29. Rešetar ()
 • 4.30. Rudanovac ()
 • 4.31. Sertić Poljana ()
 • 4.32. Smoljanac ()
 • 4.33. Šeganovac ()
 • 4.34. Trnavac ()
 • 4.35. Tuk Bjelopoljski ()
 • 4.36. Vranovača ()
 • 4.37. Vrelo Koreničko ()
 • 4.38. Vrpile ()
 • 4.39. Zaklopača ()
 • 4.40. Željava ()
 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (29.10.2018.)
 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (29.10.2018.)
 • Odluku O Započinjajnu Postupka Ocjene O Potrebi Strat Procjene Utjecaja Na Okoliš Za 3 Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Općine Plitvička Jezera ()