Radni sastanak na temu korištenja prostora bivše vojarne i aerodroma Željava

Održan je radni sastanak načelnika Općine Plitvička Jezera Borisa Luketića sa suradnicima i predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije te vanjskim suradnikom. Tema sastanka je bila korištenje prostora bivše vojarne i aerodroma Željava s ciljem što prije stavljanja u funkciju korištenja prostora te usklađivanje prostornog plana Općine Plitvička Jezera u svrhu namjene korištenja atraktivnog korištenja prostora za koje postoje veliki interesi.