Rastovača

Darko Krizmanić

predsjednik MO Rastovača
Email: mo.rastovaca@plitvicka-jezera.hr

Preuzmi

Odluka o početku mandata MO Rastovača

Preuzmi

Odluka o izboru predsjednika MO Rastovača

Preuzmi

Zapisnik MO Rastovača, 1. konst. sjednica