Redovito održavanje vegetacije na županijskim i lokalnim cestama Ličko – senjske županije

Mole se stanovnici Općine Plitvička Jezera da odmaknu tzv. električne pastire i žičane ograde iz zemljišnog pojasa državne, županijske i lokalne ceste (1 metar od ruba asfalta) kako bi se omogućilo redovito održavanje zelenila uz ceste  (košnja trave i malčiranje grmlja).

U suprotnom, ceste na kojima nisu uklonjeni tzv. električni pastiri i žičane ograde iz zemljišnog pojasa ceste, postat će kritične točke te osnova za daljnje zakonske mjere i postupke prema prekršiteljima.

KLASA:340-01/20-01/03

URBROJ: 2125/11-04-02/01-20-2

Korenica, 02.07.2020.

PROČELNICA

                                                                                    Klara Orlić spec.admin.publ

  • JUO Obavijest stanovnicima žuc (02.07.2020.)