Saziv: 15. redovna sjednica Ov Općine Plitvička Jezera

Saziv i pripadajuće akte za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati 25. listopada 2023. godine u 18sati, pogledajte u prilogu.

 • 0 POZIV ZA 15 SJEDNICU OV-a ()
 • 2 Zapisnik Sa 14 Sjednice OV ()
 • 3 ZAPISNIK SA 6 IZVANREDNE E-SJEDNICE 18.09 ()
 • 4 A Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja - Komunakac ()
 • 4 B Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja-Vodovod Doc ()
 • 4 C Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja-Narodna Knjižnica ()
 • 4 D Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja - JVP ()
 • 4 E Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja-DV Slapić Doc ()
 • 4 F Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja -VSNM Doc ()
 • 4 G Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja-DVD Doc ()
 • 4 H Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvještaja-Crveni Križ ()
 • 5 Prijedlog Izvještaja O Izvršenju Proračuna Za I Polugodište 2023 ()
 • 6 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja Načelnika ()
 • 7 Prijedlog II ID Proračuna Za 2023 ()
 • 7.1 II Rebalans Za 2023 G - Za Vijećnike Radna Verzija ()
 • 8 Prijedlog I ID Odluke O Izvršavanju Proračuna ()
 • 9 A Prijedlog II ID Programa Gradnje Kom Inf ()
 • 9 B Prijedlog II ID Programa Održavanja ()
 • 9 C Prijedlog II ID Programa - Socijalna Skrb I Zaštita Zdravlja ()
 • 9 D Prijedlog Progama - Sport ()
 • 9 E Prijedlog II ID Programa - Obrazovanje ()
 • 9 F Prijedlog II ID Programa - Predškolski Odgoj ()
 • 9 G Prijedlog II ID Programa - Kultura ()
 • 9 H Prijedlog II ID Programa - Vatogastvo I ZIS ()
 • 9 I Prijedlog II ID Programa Utroška Tur Pristojba ()
 • 9 J Prijedlog II ID Programa - Polj Zemljište ()
 • 10 Prijedlog Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Za 2022 G ()
 • 11 Prijedlog Odluke O Dugoročnom Zaduživanju ()
 • 12 Prijedlog Odluke O Kratkoročnom Zaduženju ()
 • 13 Prijedlog Odluke O Stjecanju Nekretnine ()
 • 14 Prijedlog Odluke O Razvrgnuću Suvlasničke Zajednice Isplatom ()
 • 15 Prijedlog Odluke O Imenovanju Predstavnika OPJ U LAG LIka ()
 • 16 Prijedlog Odluke O Donošenju Plana Djelovanja Za 2024 G ()
 • 17 Prijedlog Odluke O Načinu Pružanja Javne Usluge ()
 • 18 Prijedlog Odluke O Visini Naknade Za Prekomjernu Uporabu NC ()
 • 19 Prijedlog Odluke O Raspisivanju Javnog Poziva Kupnja-prodaja-zamjena ()