Saziv: 3. izvanredna (elektronska) sjednica Općinskog vijeća

Saziv i točke dnevnog reda za 3. izvanrednu (elektronsku) sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, pogledajte u prilogu.

  • Saziv (10.03.2022.)
  • 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
  • 2. I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
  • 3. I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (10.03.2022.)
  • 4. Odluka o dugoročnom zaduženju (10.03.2022.)