Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera

ISSN 2670-8590
 • IMPRESUM (30.01.2019.)
 • Godina izdavanja VI.
 • 2024. - Broj 1 (16.01.2024.)
 • 2024.- Broj 2 (11.03.2024.)
 • 2024. - Broj 3 (28.03.2024.)
 • 2024. - Broj 4 (23.05.2024.)
 • 2024. - Broj 5 (03.06.2024.)
 • Godina izdavanja V.

 • 2023. - Broj 1 (30.01.2023.)
 • 2023. - Broj 2 (14.02.2023.)
 • 2023. - Broj 3 (17.03.2023.)
 • 2023. - Broj 4 (03.04.2023.)
 • 2023. - Broj 5 (1.dio) (30.06.2023.)
 • 2023. - Broj 5 (2.dio) (30.06.2023.)
 • 2023. - Broj 6 (21.09.2023.)
 • 2023. - Broj 7 (26.10.2023.)
 • 2023. - Broj 8 (14.12.2023.)
 • 2023. - Broj 9 (29.12.2023.)
 • Godina izdavanja IV.

 • 2022. - Broj 1 (28.01.2022.)
 • 2022. - Broj 2 (22.02.2022.)
 • 2022. - Broj 3 (15.03.2022.)
 • 2022. - Broj 4 (29.03.2022.)
 • 2022. - Broj 5 (29.06.2022.)
 • 2022. - Broj 6 (06.08.2022.)
 • 2022. - Broj 7 (05.09.2022.)
 • 2022. - Broj 8 (16.09.2022.)
 • 2022. - Broj 9 (03.10.2022.)
 • 2022. - Broj 10 (25.11.2022.)
 • 2022. - Broj 11 (09.12.2022.)
 • 2022. - Broj 12 (22.12.2022.)
 • Godina izdavanja III.
 • 2021. - Broj 1 (21.01.2021.)
 • 2021. - Broj 2 (22.02.2021.)
 • 2021. - Broj 3 (26.02.2021.)
 • 2021. - Broj 4 (31.03.2021.)
 • 2021. - Broj 5 (15.05.2021.)
 • 2021. - Broj 6 (09.06.2021.)
 • 2021. - Broj 7 (02.07.2021.)
 • 2021. - Broj 8 (08.07.2021.)
 • 2021. - Broj 9 (09.09.2021.)
 • 2021. - Broj 10 (01.10.2021.)
 • 2021. - Broj 11 (03.11.2021.)
 • 2021. - Broj 12 (02.12.2021.)
 • 2021. - Broj 13 (17.12.2021.)
 • 2021. - Broj 14 (28.12.2021.)
 • Godina izdavanja II.
 • 2020. - Broj 1 (23.01.2020.)
 • 2020. - Broj 2 (14.02.2020.)
 • 2020. - Broj 3 (16.03.2020.)
 • 2020. - Broj 4 (26.03.2020.)
 • 2020. - Broj 5 (22.05.2020.)
 • 2020. Broj 6 (30.06.2020.)
 • 2020. - Broj 7 (24.07.2020.)
 • 2020. - Broj 8a (07.09.2020.)
 • 2020. - Broj 8 (21.08.2020.)
 • 2020. - Broj 9 (23.10.2020.)
 • 2020. - Broj 10 (03.12.2020.)
 • 2020. - Broj 11 (16.12.2020.)
 • 2020. - Broj 12 (31.12.2020.)
 • Godina izdavanja I.
 • 2019 - Broj 1 (30.01.2019.)
 • 2019 - Broj 2 (28.02.2019.)
 • 2019 - Broj 2A (28.02.2019.)
 • 2019 - Broj 3 (27.03.2019.)
 • 2019 - Broj 4 (29.04.2019.)
 • 2019 - Broj 5 (07.06.2019.)
 • 2019. - Broj 6 (01.08.2019.)
 • 2019. - Broj 7 (16.09.2019.)
 • 2019. - Broj 8 (14.10.2019.)
 • 2019. - Broj 9 (04.11.2019.)
 • 2019. - Broj 10 (20.11.2019.)
 • 2019. - Broj 11 (12.12.2019.)
 • 2019. - Broj 12 (27.12.2019.)