SUFINANCIRANJE OBNOVE KROVIŠTA NA ZGRADAMA

Pozivaju se svi predstavnici zgrada na sastanak u srijedu, 27.6.2018. u 18 sati u Općinskoj vijećnici. Naime, Općina ima određena sredstva strogo namjenska i koja se koriste u poboljšanje standarda stanovanja u zgradama i uskoro priprema javni poziv za sufinanciranje izmjene krovišta. Poželjno je stoga da se predstavnici svih zgrada pojave na sastanku prije objave samog poziva. Ukoliko nisu u mogućnosti, neka pošalju nekog od stanara na sastanak