Sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu

14. svibnja 2019. godine donesena je Odluka o sufinanciranju priključaka struje za stubišnu rasvjetu kojom se odobrava sufinanciranje priključaka struje za stubišnu rasvjetu za zgrade koje su pod upravom upravitelja za stambene zgrade na području Općine Plitvička Jezera i koje  nemaju stubišnu rasvjetu.

Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, sufinancirat će priključke za stubišnu rasvjetu u iznosu od 50% troškova priključka struje, a ostatak do pune vrijednosti radova priključka sufinanciraju suvlasnici zgrada iz sredstava pričuve.

Izvor financiranja su sredstva predviđena Programom utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2019. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 28/18), a isti će se isplaćivati na račun stambene pričuve po dostavljenim dokazima.

Općina će sufinancirati priključke struje za stubišnu rasvjetu suvlasnicima koji su preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada podnijeli zahtjev za sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu najkasnije do 15. srpnja 2019. godine, a zahtjevi će se razmatrati po redoslijedu zaprimanja.

Za sufinanciranje priključka predstavnici suvlasnika/upravitelj zgrada dužni su uz zahtjev dostaviti dokaz kojim dokazuju da su HEP-u podnijeli zahtjev za priključak stubišne rasvjete.

Upravitelj zgrade je dužan najkasnije do 31.08.2019. godine kao dokaz o utrošku sredstava Općini dostaviti dokaz o uplati troškova priključka, te ugovor sa HEP-om o priključku.