Ukida se rad blagajne za TD Komunalac d.o.o.

Od dana 11.05.2016. godine ukida se rad blagajne za TD Komunalac d.o.o. Računi se mogu platiti u pošti, fini, banci i drugim financijskim institucijama.