Upis u dječji vrtić

Zahtjev za upis djeteta podnosite tijekom svibnja, kada vrtići objavljuju plan upisa za sljedeću godinu. Dijete prijavljujete u vrtić najbliži mjestu vašeg stanovanja.

Zahtjev za upis djeteta podnosite tijekom svibnja kada vrtići objavljuju plan upisa za sljedeću pedagošku godinu (od 1. rujna do 31. kolovoza). Svoje dijete prijavljujete u vrtić koji je najbliži mjestu vašeg stanovanja.

Popis vrtića u Hrvatskoj, uz mogućnost pretraživanja, možete naći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Pregled vrtića.

  Uz prijavu trebate priložiti:

 • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta
 • potvrdu o radnom statusu roditelja
 • zahtjev za upis i popunjen upitnik koji se dobiva u svakom vrtiću.

Popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata s uputama gdje ih pribaviti izvješen je i na vratima vrtića tijekom upisnog razdoblja.

Rezultati i pravo na žalbu

Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do kraja lipnja, a pravo na žalbu imate u roku od 15 dana od objave rezultata. Žalbu upućujete upravnom vijeću vrtića.

Ugovor o ostvarivanju programa sklopit ćete u kolovozu, a najkasnije 1. rujna.

Za djecu s posebnim potrebama – djecu s teškoćama, ugovori se sklapaju na određeno vrijeme, najčešće do tri mjeseca zbog uključivanja djeteta u odgovarajući program.

Prednost pri upisu

  Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca:

 • žrtava i invalida Domovinskog rata
 • zaposlenih roditelja i samohranih roditelja
 • iz udomiteljskih obitelji
 • bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 • iz obitelji s troje ili više djece
 • koja žive u teškim prilikama
 • s teškoćama u razvoju, ako ih se može integrirati u redoviti program
 • koja za godinu dana kreću u školu
 • roditelja koji primaju dječji doplatak.

Upis tijekom godine

Dijete u vrtić možete upisati tijekom cijele godine ako u vrtiću ima slobodnih mjesta. Prijavu za upis u tom slučaju podnosite na isti način, a o mogućnosti prijma vašeg djeteta upravno vijeće vrtića obvezno vas je izvijestiti u roku od 15 dana. Na odluku vijeća imate pravo žalbe.

Cijena vrtića

Puna cijena smještaja djeteta u redovite programe vrtića kreće se od 1100 do 1800 kuna mjesečno, ovisno o tome je li vrtić gradski/općinski ili privatni. Za dijete s teškoćama taj iznos može dosegnuti i 5000 kuna.

Kao roditelj plaćate 40 posto ekonomske cijene, što znači da u većini gradova i općina ta participacija ne premašuje 550 kuna.

Izvor: Središnji državni portal