Upute i obavijesti kandidatima

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 11/20, 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 39/2022, na radno mjesto: Voditelj/ica Odsjeka za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

  • Upute i obavijesti kandidatima (13.04.2022.)