Uskoro postavljanje unificiranih tabli za iznajmljivače

Shodno odluci Općinskog vijeća o postavljanju turističke signalizacije i uklanjanja reklamnih panoa sa javnih površina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 16/18), Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera naručila je prometne elaborate turističke signalizacije, te ishodovala potrebne suglasnosti, a Općina Plitvička Jezera financira izradu i postavljanje unificiranih tabli za iznajmljivače.

Komunalac d.o.o. će u periodu koji slijedi početi s postavljanjem novih tabli i to za sada u naseljima: Rudanovac, Vrelo koreničko, Smoljanac, Korana, Čujića krčevina, Vaganac, Ličko Petrovo selo.

Svi vlasnici dužni su ukloniti svoje table sa javnih površina i cestovnog pojasa u navedenim naseljima. Ukoliko to ne naprave uklonit će ih Komunalac d.o.o. te ih držati deponirane 15 dana u krugu Komunalca, a u kojem roku ih vlasnici mogu preuzeti bez nadoknade.

O postavljanju tabli u ostalim naseljima, kao i svim daljnjim koracima biti ćete pravovremeno informirani.

 

Općinski načelnik

Ante Kovač