Od veljače cijena vrtića umanjena za 30%

Cijena vrtića na području Općine Plitvička Jezera od veljače će se obračunavati po 30% umanjenoj za cijenu. Budući da svaka odluka Vijeća mora proći proceduru da bi postala važeća, cijena vrtića za siječanj će biti po starom obračunu, a od veljače će se obračunavati u umanjenom iznosu.