Mandantno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi prijedloge Općinskom vijeću.

1. Franjo Anđić – predsjednik
2. Sandra Skender – član
3. Jovo Bubalo – član

  • 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva (07.06.2021.)