Povjerenstvo za izbor i imenovanje

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće.

1.Maja Miljanović– predsjednik
2. Marko Maračić – član
3. Dijana Mlinarić – član

  • 4. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja (07.06.2021.)