Povjerenstvo za izbor i imenovanje

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće.

1. Drago Barić – predsjednik
2. Tomislav Komšo – član
3. Milan Mirić – član

  • Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje (20.06.2013)