Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

1. Slobodan Dražić – predsjednik
2. Josipa Matanić – član
3. Klara Orlić – član

  • 3. Odluka o izboru Povjerenstva za statut, poslovnik i propise (30.06.2021.)