Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

1. Drago Barić – predsjednik
2. Milan Mirić – član
3. Tomislav Bačlija – član

  • Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise (22.07.2013)