Zadnji dan za prijavu programa udruga

Općina Plitvička Jezera poziva sve udruge s područja Općine Plitvička Jezera da se prijave za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu.

Obvezni prilozi prijave su:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave,
2. Izvadak iz Registra udruga (ne stariji od 3 mjeseca od objave ovog Poziva),
3. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ne stariji od 3 mjeseca od objave ovog Poziva),
4. Financijsko izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu,
5. Zapisnik sa održane posljednje skupštine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva, a završava 13. ožujka 2017. g.

Prijave s obveznim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA – NE OTVARATI“, preporučeno poštom ili osobnom dostavom, na adresu:
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Trg Sv. Jurja 6
53230 Korenica

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve obvezne priloge, neće se razmatrati.

Ovaj Poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr te na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

V. D. PROČELNIK
Mile Grbac, v. r.

Javni poziv i obrazac prijave mogu se preuzeti klikom na sljedeći link Javni-poziv-za-prijavu-programa-udruga

Obrazac-prijave-programa-udruge