ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu

Na temelju članka 33. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br. 94/1373/1714/19), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom „Narodne novine“ 50/17), čl. 116. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/17) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19), a nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Općine Plitvička Jezera, općinski načelnik donosi Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu.

Tekst zaključka možete pogledati u prilogu.

  • Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu (26.04.2019.)