Završena sanacija kolno-pješačkog mosta iznad Velikog Slapa preko potoka Plitvice

Postojeći kolno-pješački most iznad Velikog slapa preko potoka Plitvice je bio u stanju propadanja i zahtijevao je hitnu sanaciju. Isti je od izravne koristi za mještane, te je ujedno i jedini ulaz u selo koji se osim za potrebe mještana koristi i u turističke svrhe.

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 15. veljače 2019. godine ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Općina Plitvička Jezera javila se na Javni poziv sa prijedlogom izvedbe projekta sanacije kolno-pješačkog mosta iznad Velikog Slapa preko potoka Plitvice. Isti je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te je potpisan Ugovor o sufinanciranju u iznosu od 105.000,00kn.

Projekt je postigao očekivane rezultate jer se njegovom sanacijom osigurao sigurniji prijelaz mještana, kvalitetnije obavljanje komunalne usluge, te adekvatna zaštita od onečišćenja vodotoka koji je pod maksimalnim stupnjem ekološke zaštite, te je time spriječena i moguća ekološka katastrofa do koje je moglo doći da je došlo do urušavanja mosta.

Prilikom provedbe projekta naišlo se na poteškoće vezano uz nailazak na Kostelčevu spilju gdje je bilo potrebno zbog sigurnosti prometa pojačati nosivost trupa ceste, poradi čega su nastali nepredviđeni radovi sukladno Geotehničkom mišljenju tvrtke Geoexpert d.o.o. Zagreb za koje je sa izvođačem sklopljen Dodatak Ugovora, te su radovi odrađeni u skladu sa troškovnikom nepredviđenih radova. Zbog produžetka roka izvođenja radova u smislu naprijed navedenih nepredviđenih radova ušlo se u period niski temperatura (ispod 0 stupnjeva) kada asfaltne baze ne rade, pa će radovi asfaltiranja, prema završnom izvješću nadzornog inženjera, biti odrađeni čim to vremenske prilike budu dozvoljavale, no prometnica je puštena u probnu upotrebu, tako da se preko iste promet normalno odvija zbog nužne potrebe prometovanja mjesnog stanovništva i turističke djelatnosti.