U završnoj fazi izrada projektne dokumentacije projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera zajedno s Društvom “Vodovod Korenica” putem EU fondova ugovorila projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera. Trenutno je u završnoj fazi izrada studijske i projektne dokumentacije projekta koji će svojom realizacijom označiti novu kvalitetu života cijeloga područja. Ovim projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda i objekata vodoopskrbe i odvodnje te izgradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projektni tim za vođenje ovog projekta su u užem sastavu predstavnici Općine Plitvička Jezera, Općine Rakovica, Vodovoda Korenica, Spelekom Rakovica, NP Plitvička jezera i Hrvatskih voda.
Načelnik Boris Luketić ističe kako se vim projektom uspostavlja kvalitetna i održiva vodoopskrba na području aglomeracije te priključenje stanovništva i gospodarskih subjekata koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, kao i na sustav javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.
rojekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture će se aplicirati za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU do kraja 2017. godine u ukupnom iznosu od 249.012.522,11 kn, a financirat će se sredstvima iz programa Kohezijskog fonda u iznosu od 170.048.161,23 kn, nacionalnim sredstvima (Hrvatske vode, Državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna lokalnih samouprava u ukupnom iznosu od 78.964.360,90 kn.

Izvor: O.P.J./M.S.