1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 20. lipnja 2013. godine u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva
  • utvrđivanje Člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom od izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća
 3. Izbor povjerenstva za izbor i imenovanje
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Akti 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva (SG 2013/13)
 • Odluka o početku mandata vijećnika Općinskog vijeća (SG 2013/13)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje (SG 2013/13)
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća (SG 2013/13)