1. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.06.2021.)

 • 1. Saziv za 1. redovnu sjednicu (21.06.2021.)
 • 2. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice (07.06.2021.)
 • 3. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine (16.06.2021.)
 • 4. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za Proračun i financije (16.06.2021.)
 • 5. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i Propise (16.06.2021.)
 • 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (16.06.2021.)
 • 7. Prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Općinskog vijeća (16.06.2021.)
 • 8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i zamjenika (16.06.2021.)
 • 9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada JUO (16.06.2021.)
 • 10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 11. Prijedlog izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa održavanja za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15a. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15b. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15c. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15d. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15e. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15f. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i CZ za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15g. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15h. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2020. godinu (16.06.2021.)
 • 15i. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (16.06.2021.)
 • 16. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za II. polugodište 2020. godine (16.06.2021.)
 • 17. Prijedlog zaključka - prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Slapić (16.06.2021.)
 • 17a. Prilog - Pravilnik o unutarnjem ustroju DV Slapić (16.06.2021.)
 • 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić (16.06.2021.)
 • 18a. Prilog - Pravilnik o upisu djece (16.06.2021.)
 • 19. Prijedlog odluke o imenovanju članova upravnog vijeća (16.06.2021.)
 • 20. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine (16.06.2021.)
 • 21. Prijedlog - Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2021. Općina Plitvička Jezera (16.06.2021.)
 • 22. Prijedlog odluke o zabrani parkiranja na parkiralištu Trg Sv. Jurja - iza KIC-a (16.06.2021.)
 • 23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Vatrogasni dom (16.06.2021.)
 • 24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - nabava opreme na igralištu (16.06.2021.)